Bak Bir Varmış Bir Yokmuş're, 're, 're, 're, do*, sib, la
la, sol, fa, sol, la
're, 're, 're, 're, do*, sib, la
la, sol, fa, mi, re x2

re, fa, la, la, sol, fa, la
re, fa, la, la, sol, fa, mi
mi, fa, sol, sol, fa, mi, sol
mi, fa, sol, la, fa, mi, re

re, fa, la, la, sol, fa, la
re, mi, fa*, fa*, sol, la, sib
sol, la, sib, sib, la, sol, la
sol, fa, sol, sol, fa, mi, re

're, 're, 're, 're, do*, sib, la
la, sol, fa, sol, la
're, 're, 're, 're, do*, sib, la
la, sol, fa, mi, re x2