Bir Mayıs Marşı


mi, mi, la - Günlerin
la, sol, la, si, la, sol - Bugün getirdiği
mi, fa, mi, fa, mi, sol, mi - Baskı zulüm ve kandır

mi, si - Ancak
si, do, do, la, si - Bu böyle gitmez
si, si, re - Sömürü
si, do, la, si - Devam etmez

mi, mi, la - Yepyeni
sol, la, si, la, sol - Bir hayat gelir
mi, fa, mi, fa, sol, mi - Bizde ve her yerde

mi, mi, mi - Bir mayıs
fa, re, mi - Bir mayıs
re, mi, fa, fa, re, re, mi, la, la, si - İşçinin emekçinin bayramı

la, si, do, la, re - Devrimin şanlı
do, si, la, sol - Yolunda
fa, fa, sol, la, fa, sol, re, re, mi - İlerleyen halkların bayramı